Asunción Ruiz

PONENTS

PONENTS

◄ ►

Ambientalista, directora de SEU BirdLife. Ha dissenyat, implementat i dirigit projectes de gran envergadura tècnica i estratègica, lligats a diferents línies de coneixement i conservació del medi ambient a escala nacional, europea i internacional.

És autora i editora de diversos articles i publicacions de contingut científic i divulgatiu.

Scroll up Drag View