Estrella Galán Pérez

PONENTS

PONENTS

◄ ►

Graduada en treball social per la Universitat Complutense de Madrid i amb un màster en migracions i relacions interculturals per la UAM.

És experta en migracions i desenvolupament. Com a directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha dut a terme investigacions i projectes en matèria d’asil i en les relacions entre migració i desenvolupament, entre les quals destaca la seva contribució  a l’informe Huir del clima. Cómo influye la crisis climática en las migraciones humanas.

Scroll up Drag View