40
Curs de
Drets Humans
25/4—12/5
40
Curs de
Drets Humans
25/4—12/5

40è Curs de Drets Humans

JUSTÍCIA CLIMÀTICA:

Propostes des de i per als drets humans

Del 25 d’abril al 12 de maig de 2022

El curs anual de drets humans de l’IDHC fa 40 anys. Volem celebrar-ho reivindicant la importància de la formació en eines i coneixements que ens permetin abordar els reptes actuals per a l’exercici, garantia i efectivitat dels drets humans.

Com no podia ser d’altre manera, aquest any abordem la justícia climàtica, un dels principals reptes pels drets humans en l’actualitat.

En la 40a edició del curs anual centrem l’estudi i l’anàlisi en els múltiples reptes que afronten  els drets humans a causa de la crisi climàtica, una de les majors amenaces per la humanitat des de la Segona Guerra Mundial.

El curs es planteja com un espai de reflexió i estudi per aprofundir en els impactes de la crisi ambiental sobre els drets humans. Des d’una visió transformadora i propositiva, analitzant les iniciatives i els mecanismes de protecció dels drets humans per revertir-la.

Mòduls temàtics

El curs s’estructura en tres mòduls temàtics que poden cursar-se individualment o conjuntament.

Mòdul 1

Dret humà al medi ambient. Introducció a la protecció internacional dels drets humans.

Mòdul 2

Interaccions entre l’emergència climàtica i altres reptes pels drets humans.

Mòdul 3

Impactes sobre els drets humans i propostes per l’acció climàtica.

Format híbrid

Cada mòdul es composa de quatre sessions on persones expertes de diferents àmbits exposaran les qüestions i elements clau per aprofundir en les temàtiques.


Algunes sessions tindran lloc de forma presencial a Barcelona (Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona) i d’altres de forma virtual.


El curs podrà seguir-se de forma semipresencial o enterament virtual.

Sessions

Totes les sessions del curs se celebren en horari de tarda, de 18h a 21h (horari espanyol).

Les sessions presencials tindran lloc a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona i seran retransmeses en directe per l’aulaIDHC.org

Les sessions virtuals se seguiran des de l’aulaIDHC.org

El vídeos de totes les sessions, així com el material d’estudi i consulta, estaran disponibles per a les persones participants i després de la seva celebració, a l’aulaIDHC.org
Organitza:
Col·laboració:
Finançament:
Scroll up Drag View