41è CURS
DE DRETS
HUMANS

17—27 /4.2023

41è CURS
DE DRETS
HUMANS

17—27 /4.2023

41è Curs de drets humans


/ Sistemes internacionals de drets humans i protecció del medi ambient

/ Emergència climàtica i drets humans


Del 17 al 27 d’abril de 2023

De dilluns a dijous, de 18 a 21h.
A la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. (Saló de graus)
Diagonal, 684. 08034 Barcelona
En la 41 edició del curs anual centrem l’estudi i l’anàlisi en els múltiples reptes que afronten  els drets humans a causa de la crisi climàtica.

El curs es planteja com un espai de reflexió i estudi per aprofundir en els impactes de la crisi ambiental sobre els drets humans. Des d’una visió transformadora i propositiva, analitzant les iniciatives i els mecanismes de protecció dels drets humans per revertir-la.

Mòduls temàtics

El curs s’estructura en dos mòduls temàtics que poden cursar-se individualment o conjuntament.

Mòdul 1

Sistemes internacionals de drets humans i protecció del medi ambient.

Mòdul 2

Emergència climàtica i drets humans.

Activitats complementàries

A més de les sessions, per aprofundir en les diferents temàtiques s’organitzen tot un seguit d’activitats voluntàries.

/ Tallers pràctics sobre litigi estratègic, comunicació i canvi climàtic i activisme climàtic.

/ Espai d’intercanvi d’experiències entre participants.

/ Pràctiques al Síndic de Greuges de Catalunya.

/ Beques per a persones defensores d’América Llatina i El Carib.

/ Sessions monogràfiques a universitats

Reconeixement de crèdits per a estudiants universitaris

El curs està reconegut amb crèdits ECTS per diferents universitats.

/ Universitat de Barcelona — Graus de la Facultat de Dret: 1.5 crèdits ECTS.

/ Universitat de Lleida — 3 crèdits ECTS.

/ Universitat de Girona — 1 crèdit ECTS.

/ Universitat Internacional de Catalunya — 1 crèdit ECTS.

/ Universitat Oberta de Catalunya — Grau de Dret i Grau de Relacions Internacionals: 1.5 crèdits ECTS.

/ Universidad Complutense de Madrid — 2,5 crèdits ECTS.

Sessions

Cada mòdul es composa de quatre sessions on persones expertes de diferents àmbits exposaran les qüestions i elements clau per aprofundir en les temàtiques.

/ Consulta el panell de persones expertes.

Les sessions combinen la visió acadèmica, l’activista i la de polítiques públiques, des de diferents disciplines, amb un enfocament teoricopràctic. Més enllà de l’anàlisi de les diferents problemàtiques, es reforçarà els aspectes constructius a través de la identificació d’eines, estratègies i propostes per l’acció climàtica, amb un enfocament de drets humans.

Totes les sessions del curs se celebren en horari de tarda, de dilluns a dijous de 18h a 21h, i tindran lloc al Saló de Graus a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

A més durant tot el curs es té accés a l’aulaIDHC.org amb continguts i material pedagògic per aprofundir en les temàtiques.

David Boyd

Relator Especial sobre DDHH i Medi Ambient
Organitza:
Col·laboració:

Suport:

Scroll up Drag View