David Navarro Valbuena

PONENTS

PONENTS

◄ ►

Amb més de 30 anys d’experiència a l’Administració hidràulica de Catalunya, actualment ocupa el càrrec de cap de la Unitat de Planificació Tributària de l’Àrea Tributària i d’Ingressos de l’Agència Catalana de l’Aigua. Entre altres funcions, és responsable de l’anàlisi econòmica del Pla de Gestió de la Conca Hidrogràfica de Catalunya.

És llicenciat en Ciències econòmiques per la Universitat de Barcelona, amb un màster en Gestió integral de l´aigua per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Scroll up Drag View