María José Guerra

PONENTS

PONENTS

◄ ►

Filòsofa, escriptora i teòrica feminista. És doctora en Filosofia i catedràtica de Filosofia Moral a la Universidad de La Laguna. Dirigeix el Centro de Estudios Ecosociales de la mateixa universitat.

Las seves línies d’investigació inclouen la teoria ètica i política contemporània, els feminismes filosòfics i l’ètica aplicada, especialment, la bioètica, l’ètica de les migracions i l’ètica ecològica.

Ha estat presidenta de la Red Española de Filosofía, i en l’actualitat forma part dels consells de redacció de diverses revistes, entre les quals destaca Clepsydra. Revista de estudios del género y teoría feminista.

Scroll up Drag View